Shevelevich Viktor

Shevelevich Viktor
Shevelevich Viktor (str. 1946), režisér, scenárista a herec. Absolvoval bieloruský Institut divadla a umění (1974). Televizní ředitel dokumentárních a celovečerních filmů a televizního vysílání, umělecký ředitel běloruské televize. 1983 Tale of hvězda Boy herec 1992 Přijďte a hle režie, scénář 1995 past bizonů.

Shevelevich Viktor (str. 1946), režisér, scenárista a herec.
Absolvoval bieloruský Institut divadla a umění (1974).
Televizní ředitel dokumentárních a celovečerních filmů a televizního vysílání, umělecký ředitel běloruské televize.
1983 Tale of hvězda Boy herec
1992 Přijďte a hle režie, scénář
1995 past bizonů. Ředitel Vytautas
1999 EYES WATER režíroval

Encyclopedia of Film. 2010.